Onthulling Sweelinck-plaquette

't Huis de Reiger/Organistenhuis; Stromarkt 9
Deventer is er al lang trots op dat Sweelinck binnen zijn stadsmuren is geboren. Het 17e-eeuwse gedicht van stadsgenoot Revius geeft daarvan al vroeg blijk. Een tastbare herinnering aan Sweelinck was tot nu toe in Deventer nog niet te vinden. Met de onthulling van een Sweelinck-plaquette komt daar nu verandering in.

Een probleem was om een goede plek te vinden voor het aandenken. Van Sweelinck is immers niet bekend waar of wanneer hij precies is geboren. De geboorteaktes uit die tijd zijn helaas niet volledig. Toch hebben we een plek kunnen vinden die waarschijnlijk dicht in de buurt komt van zijn geboortehuis. Die plek is op Stromarkt 9; tegenwoordig heet dit 't Huis de Reiger, maar in de tijd van Sweelincks geboorte stond dit pand bekend als het organistenhuis.

De voorgevel van het organistenhuis is uit de 17e eeuw, maar daarachter gaat nog het oudere gedeelte schuil. Het is zeer goed mogelijk dat Sweelincks vader, Pieter Swybberts dus, hier gewoond heeft. Het was toen namelijk de gewoonte dat organisten en diakenen in dienst van de Lebuinuskerk hier woonden.

Op 6 oktober 2012 wordt hier dus de nieuwe bronzen Sweelinck-plaquette onthuld. Dit zal gebeuren door de bekende Deventer stadshistoricus Dr. Clemens Hogenstijn. De plaquette is ontworpen door kunstenares Ela Venbroek. Deze Deventerse kunstenares heeft al veel beelden, ornamenten en snijramen in haar woonplaats gemaakt.

Overigens willen wij de stichting Deventer Bergkwartier hartelijk bedanken voor hun gulle bijdrage en medewerking. Het huis op Stromarkt 9 is in bezit van deze stichting, die veel monumentale panden in Deventer onder haar beheer heeft, en enthousiast reageerde op ons voorstel voor de plaquette.

't Huis de Reiger